پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شیرازه (۱۳): حدیث غربت

در نوروز امسال، از دوم فروردین تا چهاردهم این ماه، مثل دو سال گذشته برنامه شیرازه از رادیوی فارسی بی بی سی پخش می شود.

سام فرزانه تهیه کننده این برنامه، امسال گلستان سعدی را در کانون این برنامه قرار داده و در سیزده بخش، درباره مسائلی که در این کتاب مطرح میشود، صحبت میکند.

سعدی سالها در سفر بوده و کوله بارش را از تجاربی اندوخته که بعدها در آثارش نمود پیدا کرد.

در سیزدهمین برنامه شیرازه که امروز می شنوید، سام فرزانه به حدیث غربت در گلستان سعدی پرداخته، این قسمت از برنامه شیرازه در چشم انداز بامدادی ١۴ فروردین ۱۳۹۵ (۲ آوریل ۲۰۱۶) از رادیو بی‌بی‌سی پخش شده است.

برای شنیدن گزارش های بیشتر به صفحه رادیو یا ساوند کلاود ما مراجعه کنید.