وضعیت زندگی پناهجویان

این تصاویر را عده‌ای از مخاطبان بی بی سی فارسی که به عنوان پناهجو در ترکیه، یونان و یا آلمان به سر می‌برند برای ما فرستاده‌اند. شما هم می‌توانید تصاویر خود را برای ما به آدرس shoma@bbc.co.uk ایمیل کنید و یا به فیسبوک و تلگرام ما @bbcshoma پیام بفرستید.

حق نشر عکس ugc

پدرام در ترکیه در راه رسیدن به یونان

حق نشر عکس ugc

این عکس را یکی از مخاطبان بی بی سی فارسی از یک کمپ پناهجو در ازمیر فرستاده است. او می گوید « اینجا صدها نفر در یک سوله بدون دسترسی به امکانات بهداشتی و گرمایشی در یک فضای محدود اسکان داده شده اند. خیلی ها مریض هستند و اماکانات پزشکی هم نیست. این در صورتیست که دولت ترکیه بابت اسکان پناهجوها از اروپا پول دریافت می کند. بعد از پنج روز من و تعدادی از دوستان عراقی، افغان و سوری را به زندانی در ازمیر منتقل کردند.»

حق نشر عکس ugc

این عکس را هیمن از کمپی در جزیره لسبوس فرستاده است. او می گوید « پناهجویان برای دریافت غذا مجبورند ساعت ها در صف طولانی منتظر بمانند.»

حق نشر عکس ugc

پدرام - کمپ پناهجویان در آلمان

حق نشر عکس ugc

این عکسها را حسین برای ما فرستاده او نوشته «پدرش که در کمپ کولادا در یونان زندگی می کند. این عکسها را فرستاده. اینجا امکانات بسیار کم است و حتی عقرب هم پیدا می شود. در این کمپ دو هزار نفر زندگی می کنند که اکثرشان زنان و کودکان هستند. »

حق نشر عکس ugc

این عکس را یکی از مخاطبان بی بی سی فارسی از یک کمپ پناهجو در ازمیر فرستاده است. او می گوید « اینجا صدها نفر در یک سوله بدون دسترسی به امکانات بهداشتی و گرمایشی در یک فضای محدود اسکان داده شده اند. خیلی ها مریض هستند و اماکانات پزشکی هم نیست. این در صورتیست که دولت ترکیه بابت اسکان پناهجوها از اروپا پول دریافت می کند. بعد از پنج روز من و تعدادی از دوستان عراقی، افغان و سوری را به زندانی در ازمیر منتقل کردند.»

حق نشر عکس ugc

این تصاویر را اصغر از کمپ پناهجویان به نام آفترشایم در آلمان در نزدیکی شهر مانهایم فرستاده است. او می گوید: «شرایط بهداشتی و رفاهی این کمپ بسیار بد است. بعضی از ساکنان این کمپ چند سال است که اینجا هستند. حقوق ناچیزی که برای پناهجوها در نظر کرفته شده را هم درست و کامل نمی دهند.»

حق نشر عکس ugc

این عکسها را حسین برای ما فرستاده او نوشته «پدرش که در کمپ کولادا در یونان زندگی می کند. این عکسها را فرستاده. اینجا امکانات بسیار کم است و حتی عقرب هم پیدا می شود. در این کمپ دو هزار نفر زندگی می کنند که اکثرشان زنان و کودکان هستند. »

حق نشر عکس ugc

پدرام - کمپ پناهجویان در آلمان

حق نشر عکس ugc

این عکس را یکی از مخاطبان بی بی سی فارسی از یک کمپ پناهجو در ازمیر فرستاده است. او می گوید « اینجا صدها نفر در یک سوله بدون دسترسی به امکانات بهداشتی و گرمایشی در یک فضای محدود اسکان داده شده اند. خیلی ها مریض هستند و اماکانات پزشکی هم نیست. این در صورتیست که دولت ترکیه بابت اسکان پناهجوها از اروپا پول دریافت می کند. بعد از پنج روز من و تعدادی از دوستان عراقی، افغان و سوری را به زندانی در ازمیر منتقل کردند.»

حق نشر عکس ugc

رز - کمپی در آتن - پناهجو ها در صف غذا

حق نشر عکس ugc

رفیع از افغانستان در مقدونیه

حق نشر عکس ugc

رفیع از افغانستان در صربستان