پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پدیده شرط بندی فوتبال در ایران

حسین رضایی، رئیس پلیس فتا استان یزد گفته، شرط بندی فوتبال در فضای مجازی فارسی زبان گسترش یافته است. آقای رضایی هشدار داده این شرط بندی ها مصداق «قماربازی» را دارند و با آنها برخورد می شود. براساس گزارشها، در ایران از پنج سال پیش وبسایتهایی برای پیشبینی نتایج فوتبال راه اندازی شده اند که بعضی آنها را بنگاه های مجازی شرط بندی فوتبال می دانند. شهریار صیامی نگاهی به پدیده شرط بندی فوتبال در ایران وجهان دارد