پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تصویب جزییات لایحه بودجه و نگرانی مردم از تصمیم مجلس

تصویب جزئیات لایحه بودجه در ایران با اختلاف نظر دولت و مجلس بر سر موضوعی شروع شده که می تواند بر زندگی یک سوم جمعیت کشور اثر بگذارد. مجلس می گوید که ۲۴ میلیون نفر در ایران در جمله پردرآمدها به حساب می آیند و نیازی به یارانه یا کمک نقدی ماهانه دولت ندارند. دولت می‌گوید تصمیم مجلس عادلانه نیست و در میان مردم نگرانی ایجاد می کند. ولی چرا باید دولت مخالف باشد و چقدر اعداد و ارقام واقعی است.

مجید خیام دار گزارش می دهد.