سیل بخش هایی از جنوب و جنوب غربی ایران را فراگرفت

گزارشها از ایران حاکی است در پی بارندگی های روزهای اخیر، بیش از ۹ استان ایران دچار سیل و آبگرفتگی شده است.

حق نشر عکس MEHR
حق نشر عکس MEHR
حق نشر عکس UGC
حق نشر عکس FARS
حق نشر عکس MEHR
حق نشر عکس ISNA
حق نشر عکس ISNA
حق نشر عکس FARS
حق نشر عکس ISNA
حق نشر عکس MEHR
حق نشر عکس UGC