پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اروپا خواهان گسترش روابط با ایران

اروپا می خواهد دوباره بزرگترین شریک تجاری ایران شود. این بخشی از گفته های فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپاست که امروز در تهران است. خانم موگرینی همچنین همکاریهای بیشتر در صنعت حمل ونقل هوایی و گسترش روابط در صنایع انرژی را در صدر برنامه های سفرش اعلام کرده. اما این سفر همزمان شده با فشار روزافزون ایران بر غرب و مشخصا آمریکا. محمدجوادظریف، وزیر خارجه ایران در ملاقات با خانم موگرینی گفت برای تهران تضمین اجرای برجام، مهمترین موضوع است.

فرداد فرحزاد گزارش می دهد.