پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

واکنش های گسترده به شکنجه یک زن در مشهد توسط شوهرش

وکیل اعظم، زنی که در مشهد به مدت ۲۱ روز مورد شکنجه قرار گرفته بود، اعلام کرد که قرار شوهر این زن که مظنون پرونده است به دستور معاون دادستان مشهد تشدید شده و او قرار است تا روز دادگاه در بازداشت بماند. شوهر اعظم در مصاحبه ای آزار و اذیت همسر و فرزندانش را انکار کرده و گفته اگر هم چنین اتفاقی افتاده اگاهانه نبوده و حتما بر اثر مصرف شیشه بوده. همسر اعظم عذرخواهی کرده و گفته اگر آزاد شود جبران خواهد کرد. مهرزاد کهن روز گزارش می دهد با این هشدار که تصاویر این گزارش ممکن است برای بسیاری از مخاطبان آزار دهنده باشد.