پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رشته‌های آموزشی و شهرهای ممنوعه برای اتباع افغانستان در ایران

رشته و شهرهای ممنوعه برای داوطلبان غیرایرانی کنکور در ایران اعلام شد.

سازمان سنجش و آموزش ایران فهرست رشته‌ها و مناطق ممنوعه برای انتخاب محل تحصیل اتباع غیر ایرانی را به‌روز کرده است.

بنا به این فهرست، پذیرش اتباع غیر ایرانی در رشته‌هایی که منجر به ایجاد تعهدات استخدامی برای دولت ایران شود و همچنین رشته‌هایی که مرتبط با فیزیک و هواپیمایی باشد، ممنوع است.

در جمهوری اسلامی ایران اصطلاح «اتباع غیر ایرانی» در چنین مواردی بیشتر دربارۀ شهروندان افغانستان به کار می‌رود.

در این فهرست رشته‌هایی از قبیل فیزیک اتمی، فیزیک هسته‌ای، فیزیک مولکولی، فیزیک ذرات بنیادی، مهندسی هوانوردی، علوم نظامی، الکترونیک هواپیمایی و غیره آمده‌اند.

در چشم‌انداز بامدادی یکشنبه ۲۶ اردی‌بهشت ۱۳۹۵ (۱۵ مه ۲۰۱۶) داریوش رجبیان، مجری برنامه، در این باره با سعید پیوندی، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه پاریس و کارشناس آموزش عالی، گفتگویی انجام داد.

برای شنیدن گزارش‌های بیشتر به صفحه رادیو یا ساوندکلاود ما مراجعه کنید.