پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تصویب دو فوریت طرح دریافت خسارت از آمریکا، در آخرین روزهای مجلس نهم

مجلس نهم، دو هفته مانده به پایان کارش، دو فوریت طرحی را تصویب کرده که دولت را ملزم می کند از آمریکا غرامت بگیرد. تلاشی برای انتقام گرفتن ازمصادره ٢ میلیارد دلار دارایی های ایران درآمریکا برای پرداخت آن به شاکیان یک پرونده علیه ایران. در طرح مجلس، دولت مکلف می شود که از آمریکا بابت، کودتای ٢٨ مرداد، کودتای نوژه و جنگ هشت ساله غرامت بگیرد. بسیاری از حقوق دانان می گویند، شکایتهایی از این دست ، ممکن نیست به نتیجه برسد و دلایل آن هم متعدند که سعی می کنیم در این برنامه به بعضی از آنها اشاره کنیم.

کسری ناجی گزارش می دهد.