پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بنیاد سیامک پورزند؛ به یاد او و برای اهدافش

بنیاد سیامک پورزند، نهادی است به یاد این روزنامه نگار پرتجربه و برای پر رنگ ساختن آنچه "سانسور" ادبی و فرهنگی در ایران خوانده می‌شود. حالا پنج سال از درگذشت سیامک پورزند گذشته و آنطور که خانواده و دوستدارانش می‌گویند شاید بهترین راه پاسداشت آنچه او کرد، ادامه دادن راهش به شیوه ای باشد که می خواست. بنیاد سیامک پورزند که فعالیت خود را از طریق اینترنت و شبکه‌های اجتماعی پی می‌گیرد، با تمرکز بر گردش آزاد اطلاعات و آزادی در هنر، کوشیده است نظر صاحبنظران این عرصه در داخل و خارج از کشور را گردآوری و عرضه کند.

علی همدانی، در گفتگو با آزاده پورزند، دختر سیامک پورزند، از بنیاد سیامک پورزند و فعالیت‌هایش می‌گوید.

برای شنیدن گزارش‌های بیشتر به صفحه رادیو یا ساوندکلاود ما مراجعه کنید.