پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آی‌پز: میزان محبوبیت روحانی و احمدی‌نژاد در ایران

بنا به نظرسنجی جدید مؤسسه آی‌پـُـز در آمریکا در مورد انتخابات ریاست جمهوری سال آینده و در رقابت دو به دو بین آقایان حسن روحانی و محمود احمدی نژاد، ۴۱ درصد ایرانی‌ها به حسن روحانی رأی می‌دهند و ۲۹ درصد هم محمود احمدی‌نژاد را گزینۀ ریاست جمهوری خود می‌دانند.

آی‌پز، طی یک نظرسنجی تلفنی، نظر مردم را در مورد رقابت دو به دو بین آقایان روحانی و احمدی‌نژاد برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ پرسیده است.

در چشم‌انداز بامدادی چهارشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۵ (۲۵ مه ۲۰۱۶) داریوش رجبیان در این باره با آرش غفوری گفتگویی انجام داد.

برای شنیدن گزارش‌های بیشتر به صفحه رادیو یا ساوندکلاود ما مراجعه کنید.