پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

"آیت‌الله خمینی دستکم با کندی و کارتر تماس برقرار کرده بود"

بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران آمریکا را شیطان بزرگ میخواند و میگفت تمام گرفتاریها از آمریکاست. اما آیت الله خمینی دستکم دوبار با روسای جمهوری آمریکا تماس مستقیم برقرار کرده بود. اینها براساس اسنادی است که بی بی سی فارسی به آنها دست پیدا کرده است. اولین مورد به بیش از نیم قرن پیش برمیگردد وقتی جان اف کندی در کاخ سفید بود. و بار دوم، در روزهای پیش از پیروزی انقلاب اسلامی بود وقتی آقای خمینی با جیمی کارتر تماس گرفت.

کامبیز فتاحی گزارش می دهد.