نماینده ایران در آژانس خواستار انتشار گزارش های کوتاه‌تری درباره اجرای برجام شد

حق نشر عکس afp
Image caption نماینده ایران خواستار حفظ اسرار کشورش در گزارش های مدیرکل آژانس شده است

رضا نجفی، نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی، از مدیرکل آژانس خواسته تا برای حفظ اسرار ایران، گزارش های کوتاه تری درباره اجرای برجام منتشر کند.

بر اساس برجام و قطعنامه شورای امنیت، مدیرکل آژانس باید اقدامات انجام شده در اجرای برجام را هر سه ماه یک بار گزارش کند.

آقای نجفی امروز ۱۹ خرداد (هشتم ژوئن) در یک سخنرانی برای اعضای شورای حکام (هیئت مدیره آژانس) گفته گزارش های آژانس "هنوز هم می‌تواند کوتاه‌تر باشد و در آن از طرح برخی از اطلاعات غیر ضروری اجتناب به عمل آید."

نماینده ایران در آژانس گفته "علاوه بر مفاد توافق جامع پادمان‌ها و ماده ۵ پروتکل الحاقی در مورد حفاظت از اطلاعات محرمانه، متن برجام هم به روشنی از آژانس می‌خواهد تا به منظور حفاظت از اسرار بازرگانی، فنآوری و صنعتی و همچنین دیگر اطلاعات محرمانه‌ای که به آگاهی آن رسانده می شود، هر گونه اقدام احتیاطی را معمول دارد".

ایران در دوره های گذشته، آژانس را به اهمال کاری در حفظ اسرارش متهم کرده و از جمله ترور شماری از دست‌اندرکاران برنامه اتمی خود را ناشی از افشای این اسرار خوانده است.

شورای حکام آژانس از دیروز جلسه فصلی خود را آغاز کرد و طی آن گزارش مدیرکل درباره "اجرای موفق برجام" در ایران، یکی از موضوعات آن بود.

در جلسه امروز شورای حکام، سفیر اسرائیل در آژانس با اشاره به برنامه اتمی ایران درباره خطر اشاعه اتمی هشدار داده بود.

سفیر ایران که سخنران پس از نماینده اسرائیل بود، اظهارات او را "نامربوط" و "اشک تمساح" خوانده است.

آقای نجفی گفته این اظهار نگرانی "در شرایطی که این رژیم هرگز به هیچ یک از معاهدات منع سلاح‌های کشتار دسته جمعی نپیوسته و... هیچگاه بازرسان آژانس را به تأسیسات هسته‌ای مخفیانه غیر مجاز خود راه نداده است و بر روی ده ها کلاهک هسته‌ای جاخوش کرده است، اقدامی مضحک است."