پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

خروج هواپیمای ماهان ایر از باند فرودگاه جزیره خارک

این ویدیو را یکی از مخاطبان ما از خارج شدن هواپیمای ماهان ایر از باند فرودگاه جزیره ‫#‏خارک‬ اتفاق افتاده فرستاده است. براساس گزارش خبرگزاری‌ها، این پرواز روز یکشنبه ۳۰ خرداد از اهواز عازم جزیره خارک بود که به هنگام فرود به علت باد شدید از باند فرودگاه خارک خارج و این مسئله باعث آسیب دیدن چرخ جلو هواپیما شد.