پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

واکنش گسترده به قتل ۳ محیط بان ایرانی در سه روز گذشته

سومین محیط بان ایرانی در سه روز گذشته به دست شکارچیان غیر قانونی کشته شد. شکارچی ها در پارک ملی بمو به سر و سینه منوچهر شجاعی شلیک کردند و او پس از افتادن از یک صخره درگذشت. همدردی با محیط بانان، و خشم و نارضایتی از مشکلات دنباله دار آنها به بحثی گسترده بدل شده که از دولت و نمایندگان مجلس تا مطبوعات و شبکه های مجازی را دربرگرفته.

سیاوش اردلان گزارش می دهد.