آلبوم عکس : مراسم احیای شب نوزدهم ماه رمضان در ایران

حق نشر عکس tasnim

مراسم احیای شب نوزدهم ماه رمضان در مشهد

حق نشر عکس farhikhtegan

عکس از رضا حسینی، فرهیختگان

حق نشر عکس fars

احیای شب نوزدهم ماه رمضان_ مزار کشته شدگان جنگ _بهشت زهرا تهران

حق نشر عکس tasnim

مراسم احیای شب نوزدهم ماه رمضان _ مزار کشته شدگان جنگ _بهشت زهرا تهران

حق نشر عکس fars

احیای شب نوزدهم ماه رمضان _ مزار کشته شدگان جنگ _بهشت زهرا تهران

حق نشر عکس fars

احیای شب نوزدهم ماه رمضان

حق نشر عکس tasnim

مراسم احیای شب نوزدهم رمضان _ امامزاده صالح تهران

حق نشر عکس tasnim

مراسم احیای شب نوزدهم ماه رمضان در مسجد جمکران قم

حق نشر عکس tasnim

مراسم احیای شب نوزدهم در بیمارستان صیاد شیرازی گرگان

حق نشر عکس tasnim

مراسم احیای شب نوزدهم رمضان _ امامزاده صالح تهران

حق نشر عکس fars

احیای شب نوزدهم ماه رمضان _ مزار کشته شدگان جنگ _ بهشت زهرا

حق نشر عکس tasnim

مراسم احیای شب نوزدهم ماه رمضان در اصفهان

حق نشر عکس tasnim

مراسم احیای شب نوزدهم رمضان _ امامزاده صالح تهران