پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آیا خانواده های کشته های افغان در ایران امتیازی می گیرند؟

گفته شده بیش از هشت هزار افغان شیعه در سوریه عملا فعال هستند. تعداد زیادی از انها از ایران به سوریه منتقل شده اند. در طول ماه های گذشته تعداد زیادی از آنها کشته شده اند. افزایش شمار کشته های افغان باعث جلب توجه افکار عمومی شده. افغانهای مهاجر در ایران در غالب "مدافعان حرم" با چه انگیزه ای به خط مقدم جنگ در سوریه پیوستند؟

سعیده هاشمی گزارش می دهد.