پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگاهی به پیشینه سرلشکر فیروزآبادی، رئیس سابق ستاد کل نیروهای مسلح ایران

رهبر ایران رئیس ستاد کل نیروهای مسلح را عوض کرد. آیت الله علی خامنه ای سرلشکر پاسدار محمدحسین باقری را به این سمت منصوب کرد. آقای باقری قبلا معاون اطلاعات و عملیات ستاد کل نیروهای مسلح بود. او جای سرلشکر بسیجی حسن فیروزآبادی را گرفته که ۲۷ سال رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بود. رهبر ایران با این جابجایی، آقای فیروزآبادی را به عنوان مشاور عالی فرماندهی کل نیروهای مسلح منصوب کرد.

مجید خیام دار گزارش می دهد.