پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دستگیری هک کننده اطلاعات بیست میلیون مشترک ایرانسل

در ایران جوانی ۱۹ ساله دستگیر شده که می گوید عضو گروهی ۳۰۰ نفره بوده و اطلاعات شخصی ۲۰ میلیون مشترک شبکه تلفن همراه ایرانسل را منتشر کرده است. جوانی که دانشجوی رشته مهندسی کامپیوتر است و گفته از سر کنجکاوی و شاید هم ماجرا جویی این کار را کرده است. مقام های دولتی در ایران می گویند که اطلاعات منتشر شده جدید نیست و دست کم مربوط به دو سال پیش است. ولی وقتی از حدود ۲۷ میلیون سیم کارت ایرانسل، اطلاعات شخصی بیست میلیون آن منتشر می شود، چقدر می توان به امنیت اطلاعات شخصی در شبکه های تلفن همراه در ایران اطمینان داشت؟ گفته شده که این اطلاعات خرید فروش می شده است. چرا و چطور این کار انجام می شده است؟

شهریار صیامی گزارش می دهد.