پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آیا داعش در ایران ناکام است؟

از اروپا و آمریکا تا عراق و سوریه و افغانستان گروه موسوم به دولت اسلامی توانسته درنقاط مختلف هوادار پیدا کند و عملیات انجام دهد. در این میان ایران هرچند که در جنگ علیه این گروه حضور دارد اما توانسته از گزندشان در امان بماند و هیچ عملیاتی در خاک ایران گزارش نشده. نیروهای امنیتی ایران می گویند این به لطف بازداشت ها و فعالیت های امنیتی شان است.

سعیده هاشمی گزارش می دهد.