پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تشدید بحران ریزگردها در شهرهای ایران

بحران ریزگردها، آسمان شهرهای ایران را فراگرفته است. گرد و خاک امروز در خوزستان به بیش از پنج برابر حد مجاز رسید. معصومه ابتکار، رئیس سازمان محیط زیست، از مشکل کمبود بودجه برای مبارزه با این پدیده سخن گفته است. خانم ابتکار گفته با بودجه فعلی حل مشکل ریزگردها سی سال طول می کشد.

فریبا صحرایی گزارش می دهد.