پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

عباس کیارستمی و آخرین فیلمش که ناتمام ماند

رسانه های چین خبر دادند که در یک سال گذشته، عباس کیارستمی مشغول ساختن فیلمی در این کشور به نام عشق در هانگژو بوده است. آقای کیا رستمی برای تهیه این فیلم چهار بار به چین سفر کرده است. او می خواسته بار دیگر در ماه اردیبهشت به چین برود که بیماری مجالش نداد. تهیه کننده چینی این فیلم ناتمام، عباس کیارستمی را "معجزه سینمای" این سالها لقب داده است.

حسین خندان، فیلم ساز ایرانی که در طول چند سال گذشته در چین به سر برده و همین سبب همکاری او با عباس کیارستمی شده در گفتگو با علی همدانی، گوینده برنامه چشم انداز بامدادی، از این همکاری و فیلم ناتمام عباس کیارستمی گفته است.

این گفتگو در بامداد ۱6 تیر ۱۳۹۵ پخش شده است.

برای شنیدن گزارش های بیشتر به صفحه رادیو یا ساوندکلاود ما مراجعه کنید.