پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

واکنش تند ایران به حضور ترکی فیصل در همایش مجاهدین خلق

سپاه پاسداران از سخنرانی ترکی فیصل، رئیس سابق سازمان اطلاعات عربستان در نشست سالانه شورای ملی مقاومت ایران انتقاد کرده و حکومت سعودی را «محور حمایت از تروریسم» خوانده. آقای فیصل در این نشست در پاریس خواستار سرنگونی حکومت ایران شد، همان چیزی که سازمان مجاهدین خلق ایران به عنوان هسته اصلی شورای ملی مقاومت خواستار آن است.

مجید خیام دار گزارش می دهد.