پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چهارصد روستای سیستان و بلوچستان زیر شن و ماسه

استان سیستان و بلوچستان با باد و غبار بیگانه نیست. ولی اینکه ۴۰۰ روستا زیر غبار مدفون شود، کمتر سابقه داشته. البته توصیفی که رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر ایران به کار برده. در هر صورت زوزه بادهای ۱۲۰ روزه امسال برای مسئولان هشدار دهنده بوده. چرا که بیش از سه هزار نفر را روانه بیمارستان کرده. درباره غباری هول انگیز که آسمان خوزستان را تیره کرد و حتی سر از تهران درآورد، شنیده بودیم، ولی چرا بادهای پرسابقه جنوب شرق ایران وزشی غیر معمول یافته؟ تا چه اندازه می شود با این پدیده مقابله کرد؟ بیشتر درین باره حرف می زنیم اول گزارشی از شهریار صیامی