پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تجمع در تبریز در اعتراض به روزنامه طرح نو

این تصاویر را مخاطبان بی‌بی‌سی از تجمع گروهی از مردم تبریز در اعتراض به انتشار مطلبی تحقیر آمیز در روزنامه محلی طرح نو فرستاده اند. این تجمع روز سه‌شنبه ۵ مرداد برپا شده است. روزنامه محلی "طرح نو" بخشی با عنوان بازنویسی شاهنامه برای کودکان دارد که در نسخه چاپ ۳۰ تیر آن از زبان یکی از جنگجویان ایرانی با مضامین تحقیرآمیز قومیتی و جنسیتی برای یک جنگجوی ترک (تورانی) رجزخوانی می‌شود. شما هم تصاویرتان را از راه پیامگیر تلگرام به دست ما برسانید: @BBCShoma کانال ما در تلگرام: @BBCPersian