پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفتگوی مادر شهرام امیری با بی بی سی در مورد پسرش

مرضیه امیری، مادر شهرام امیری، کارشناس فیزیک هسته ای از اعدام پسرش خبر داده است. خانم امیری گفته است که با وجود آنکه فرزندش حکم ۱۰ سال زندان داشت به طور ناگهانی اعدام شد. خروج شهرام امیری از ایران، رفتن او به آمریکا و سپس بازگشتش به ایران با بحث های فراوان و واکنش های مختلف مقام های دو کشور همراه بود. مقام های ایران بعد از بازگشت آقای امیری به ایران برای استقبال از او به فرودگاه رفته بودند. گفت و گو با خانم امیری را اینجا بشنوید.