پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نشست سه جانبه بین ایران، روسیه و آذربایجان؛ روحانی به باکو سفر کرد

حسن روحانی رئیس‌جمهوری ایران برای شرکت در یک نشست سه جانبه بین ایران، روسیه و آذربایجان به باکو رفته. یکی از اهداف این نشست، اجرایی کردن کریدور شمال-جنوب است، یک مسیر ترانزیتی که روسیه و اروپا را از راه آذربایجان و ایران به خلیج فارس و هند وصل می‌کند.