پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اتهامات علیه شهرام امیری؛ جاسوسی هسته‌ای چیست؟

خانواده شهرام امیری، کارشناس فیزیک هسته‌ای ایران که خروج از کشور و سپس بازگشتش از آمریکا با جنجال‌های فراوانی همراه بود، از اعدام او خبر داده‌اند. ایران ادعا می‌کرد آقای امیری، کارشناس هسته‌ای آن کشور سال 1388 در سفر به حج ناپدید شده است. از آقای امیری ویدئوهایی با سخنان متناقضی منتشر شد که نشان می داد او در آمریکاست. در عین حال آمریکا نیز مدعی بود که آقای امیری آزادنه در ایالات متحده زندگی می کند. شهرام امیری به آیران بازگشت و در فرودگاه تهران از جمله معاون وزیر امور خارجه ایران به استقبال آقای امیری رفتند. تا اینکه روز گذشته خانواده آقای امیری از اعدام او خبر دادند. و این در حالیست که رسانه ها و مقام های ایران هنوز دراینباره واکنشی نشان نداند. در برنامه امروز این موضوع را از زوایای مختلف بررسی خواهیم کرد. در چشم‌انداز بامدادی یکشنبه 7 اوت ۲۰۱۶ برابر با هفدهم مرداد 1395، ناصر مدنی در این باره گفتگویی داشت با تعدادی از کارشناسان.

برای شنیدن گزارش های بیشتر به صفحه رادیو یا ساوندکلاود ما مراجعه کنید.