پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مقام‌های دولت ایران: قوه قضاییه توهین به رئیس‌جمهوری را پیگیری کند

یکی او را خیانت کار خوانده و می گوید صلاحیتش باید رد شود و دیگری غیرمستقیم ساده لوح خطابش کرده. حسن روحانی رییس جمهوری ایران این روزها به گفته همراهانش با هتاکی برخی روحانیون مواجه بوده. مجید انصاری معاون آقای روحانی می گوید این جرمی آشکار است و قوه قضاییه باید بدون شکایت هم با آن برخورد کند. مخالفانش اما، این را حق خود بر انتقاد از مقام اجرایی کشور می دانند. گزارش مجید خیام‌دار را ببینید.