پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بالا گرفتن واکنش ها در ایران به انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری

احمد منتظری فرزند آیت الله حسینعلی منتظری به دادگاه ویژه روحانیت قم احضار شده . آقای منتظری پس از انتشار فایل صوتی جلسه گفت و گوی آیت الله منتظری، قائم مقام وقت رهبر پیشین ایران، با اعضای کمیته اعدام ها در سال ۱۳۶۷ احضار شده است. ضمن اینکه یک روز بعد از انتشار این فایل گفته شد، به درخواست وزارت اطلاعات، سایت آیت الله منتظری آن را حذف کرد.

شهریار صیامی گزارش می دهد همراه مصاحبه با محمد علی توفیقی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران.