پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

استفاده روسیه از پایگاه نوژه؛ قانونی یا فرا قانونی

مقامهای ایران هنوز مایل نیستند درباره چند و چون حضور نیروهای روسی در پایگاه نظانی نوژه در استان همدان صحبت کنند. روزها پس ازاینکه مسکو تایید کرد جنگنده ها و بمب افکنهایش از این پایگاه برای عملیات در سوریه بلند می شوند، هنوز حکومت ایران شفاف سازی نمی کند که آیا روسها فقط سوختگیری می کنند یا آنجا مستقر شده اند. چند تن از نمایندگان مجلس خواستار توضیح شده بودند و حتی از احتمال مغایرت آن با قانون اساسی گفتند اما وزیر دفاع گفت این موضوع ربطی به مجلس ندارد چون شورای عالی امنیت ملی آن را تصویب کرده.

محمد امینی گزارش می دهد.