پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تازه‌ترین تنش میان ایران و آمریکا در آبهای خلیج فارس

وزیر دفاع ایران تلویحا نیروهای آمریکایی را متهم به ورود به آب‌های ایران کرده. حسین دهقان گفته هر شناوری که وارد آب‌های ایران شود اخطار می گیرد. دیروز، نیروی دریایی آمریکا گفت قایق های جنگی سپاه پاسداران به طرز خطرناکی به یک ناو آمریکایی درنزدیکی تنگه هرمز نزدیک شدند. کسری ناجی از تازه ترین مورد تنش بین نیروهای دو کشور در آبهای خلیج فارس گزارش می دهد.