پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اتهام به شهرداری تهران درباره فروش ارزان املاک به افراد خاص

بعضی از اعضای شورای شهر تهران، شهرداری تهران را به تخلف در واگذاری بیش از ۲ هزار میلیارد تومان از املاک خود متهم می کنند. این اعضا می گویند شهرداری تهران در فروش املاک تا ۵۰ درصد به مدیران شهرداری، بعضی خبرنگاران صداو سیما و تعاونی مسکن قوه قضائیه تخفیف داده است. محمدباقر قالیباف شهردار تهران و بعضی اعضای دیگر شورای شهر این اتهامها را رد می کنند.

امیر پایور گزارش می دهد.