پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

یوزپلنگ های ایران چه شرایطی دارند؟

یک مقام مسئول در ایران می گوید که علی رغم تلاشهای بسیار برای حفظ یکی از نادرترین گونه های یوزپلنگ، تعداد آنها بسیار کم شده و از نوع ماده آنها فقط دو قلاده باقی مانده. مرتضی اسلامی دهکردی رئیس انجمن یوزپلنگ ایران شرایط برای جلوگیری از انقراض این حیوانات را بحرانی توصیف کرده است. ولی تعدادی از کارشناسان این انجمن می گویند در حقیقت فقط دو یوزپلنگ ماده تصویربرداری شده اند و تعداد واقعی آنها دقیقا مشخص نیست. در هر صورت آیا شانسی برای نجات یوزپلنگهای ایرانی وجود دارد؟

شهریار صیامی گزارش می دهد