آلبوم عکس‌: بارندگی و توفان شدید در استان‌های شمالی ایران

بارندگی و توفان شدید در استان‌های شمالی ایران جان چهار نفر از جمله سه عضو یک خانواده را گرفت. سقف بسیاری از خانه‌ها در آمل در مازندران آسیب دیده و برق خانه‌ها قطع شده است. در مازندران مقام‌های محلی تخمین زده‌اند که سقف بیش از "هزار" خانه شهری و روستایی و کارگاه تولیدی بین ۳۰ تا ۱۰۰ درصد آسیب دیده است. بیشتر خسارت‌ها مربوط به کنده شدن سقف خانه‌ها بوده.

حق نشر عکس FARS
حق نشر عکس FARS
حق نشر عکس FARS
حق نشر عکس TASNIM
حق نشر عکس ISNA
حق نشر عکس FARS
حق نشر عکس ISNA
حق نشر عکس ISNA
حق نشر عکس ISNA
حق نشر عکس ISNA
حق نشر عکس ISNA

خانه- موزه مکرمه قنبری، نقاش خودآموخته جهانی که نقاشی روی کاغذ را از ۷۰ سالگی آغاز کرد. یکی از "هزار" خانه‌ای که در اثر توفان آسیب دیده، خانه- موزه مکرمه قنبری در بابل است. توفان به سقف موزه آسیب رساند اما نقاشی ها و آثار موزه در امان ماندند.

حق نشر عکس MEHR