پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اولین پرواز بریتیش ایرویز از لندن به تهران پس از چهار سال

پنجشنبه شب، فرودگاه هیتروی لندن صحنه حضور صدها مسافر بود که سوار اولین هواپیمای بریتیش ایرویز شدند که بعد از چهار سال راهی ایران می شود. اولین از شش پرواز هفتگی بین لندن و تهران. خبرنگارمان فریبا صحرایی هم در فرودگاه بود.