ریاست هفت زن ایرانی بر شوراهای شهر

حق نشر عکس
Image caption اختر ویسی رئیس شورای شهر جوانرود (کرمانشاه)

در انتخابات هیئت رئیسه آخرین سال شوراهای شهر در ایران، هفت زن در استان‌های سیستان و بلوچستان، مازندران، گیلان، خوزستان و کرمانشاه به مقام ریاست شورای شهر رسیده‌اند.

اختر ویسی یکی از این زنان است که به ریاست شورای شهر شهر جوانرود استان کرمانشاه رسیده است. خانم ویسی که توانسته حمایت بیش از نیمی از اعضای شورای شهر جوانرود را به دست آورد می گوید: "مهم‌ترین هدف من برای ورود به عرصه ریاست شورا این بود که باعث ارتقای جایگاه زنان شوم."

حق نشر عکس
Image caption جمیله ملازهی رئیس شورای شهر نیکشهر (سیستان و بلوچستان)

جمیله ملازهی، منتخب دیگری است که به ریاست شورای شهر نیکشهر در استان سیستان و بلوچستان رسیده است. وی می گوید: "وقتی نزدیک به انتخابات شدیم، فارغ از تمام دودستگی‌ها برای ریاست شورا در کنار دو نفر از مردان کاندیدا شدم تا در نهایت امیدی برای جامعه زنان باشم و بتوانم خواسته‌های آنان را پیگیری کنم که خوشبختانه به من اعتماد شد."

حق نشر عکس
Image caption شعله مصطفی پور رئیس شورای شهر نوشهر (مازندران)

همچنین، در انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر نوشهر در استان مازندران، شعله مصطفی پور به صندلی ریاست شورا تکیه زده است. خانم مصطفی پور با ذکر اینکه انتخاب او "پس از تفاهم با اعضای هیئت رئیسه شورای شهر" صورت گرفته می افزاید: "مردهایی که نامزد انتخاب رئیس شورا بودند هیچ گونه مخالفتی نکردند."

حق نشر عکس
Image caption مرمر فیروزپور رئیس شورای شهر بابل (مازندران)

دومین زنی که اخیرا در استان مازندران به ریاست شورای شهر رسیده، مرمر فیروزپور عضو شورای شهر بابل است. خانم فیروز پور در دوره قبل هم به عنوان نائب رئیس شورای شهر بابل رای آورده بود.

حق نشر عکس
Image caption طیبه نیکخو دیلمی رئیس شورای شهر دیلمان (گیلان)

در انتخابات امسال هیئت ریسه شورای شهر دیلمان استان گیلان هم طیبه نیکخو دیلمی به مقام ریاست رسید. اعضای چهارمین دوره شورای اسلامی شهر دیلمان، آخرین هیئت رئیسه خود را بدون رأی مخالف انتخاب کرده‌اند.

حق نشر عکس
Image caption مهناز کعیان‌حسینی رئیس شورای شهر چمران (خوزستان)

مهناز کعیان‌حسینی، مدیر دیگری بوده که در انتخابات امسال، به ریاست شورای شهر رسیده است. وی هم اکنون، ریاست شورای شهر چمران در استان خوزستان را بر عهده دارد.

حق نشر عکس
Image caption سیما کمایی رئیس شورای شهر رامهرمز

و سرانجام اینکه سیما کمایی، دومین زنی بوده که در پی انتخابات امسال، در استان خوزستان به ریاست شورای شهر رسیده است.

وی از طرف اعضای شورای شهر رامهرمز به این سمت انتخاب شده است.

در سال ۱۳۹۲، زیبا صالح‌پور با وجود اینکه رأی اول مردم اهواز، مرکز خوزستان را در انتخابات شورای شهر را به دست آورده بود، نتوانست به سمت ریاست شورا دست پیدا کند.

وی آن زمان گفت: "شنیدم که بعضی از آقایان شورای شهر می‌گفتند برای ما کسر شان است که یک زن رئیس شورای شهر شود."

از زمان شروع به کار شوراهای شهر و روستا در ایران، زنان ایران در اداره شوراها سهم کمی داشته اند ولی حضور آنها در سمت های مدیریتی، مجموعا رو به افزایش بوده است.

قابل توجه است که اغلب زنانی که تاکنون به سمت های مدیریتی در شوراهای شهر رسیده اند، منتخبان شهرهای کوچک ایران بوده اند.

بسیاری از این شهرها، در مناطق زندگی اقلیت های قومی ایران قرار داشته اند.

تشکیل شوراهای شهر و روستا، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید قرار گرفته بود، هرچند اولین انتخابات این شوراها، در اسفند ماه ۱۳۷۷ برگزار شد.

انتخابات بعدی شوراها در ایران، در سال ۱۳۹۶ و همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد.