جامعه بهایی خواستار رفع 'بی عدالتی های اقتصادی' علیه بهاییان ایران شد

حق نشر عکس

دفتر جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل متحد، با انتشار نامه ای سرگشاده خطاب به حسن روحانی رئیس جمهور ایران خواستار رسیدگی به "بی عدالتی های اقتصادی وارده بر بهاییان" در ایرن کشور شد.

بانی دوگال "نماینده ارشد جامعه جهانی بهایی"، در این نامه با ذکر نمونه هایی از ممانعت دستگاه های حکومتی ایران از فعالیت های بهاییان برای امرار معاش، از آقای روحانی خواسته است بکوشد تا چنین موانعی "به مرور ولی با سرعتی معقول از میان برداشته شود".

حکومت ایران، بهاییان را به عنوان یک اقلیت مذهبی به رسمیت نمی شناسد و از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی تاکنون، بسیاری از پیروان این آیین را به اتهامات مختلف و از جمله "اقدام علیه امنیت ملی" تحت تعقیب قضایی و امنیتی قرار داده است.

در نامه امروز سه شنبه ۱۶ شهریور جامعه بهایی، از جمله به "اخراج هزاران کارمند بهایی بدون هیچ گونه غرامتی از وزارتخانه ها و ادارات"، "اخراج کارگران بهایی از کارخانجات و شرکت های دولتی و نیمه دولتی"، "قطع حقوق بازنشستگی" بهاییان و "مجبور کردن آنها به "بازپرداخت حقوق های دریافتی سالیان خدمت" بعد از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ اشاره شده است. این نامه می افزاید: "محرومیت بهاییان از استخدام در بخش دولتی کشورشان هنوز به قوت خود باقی است".

بخشی دیگر از نامه جامعه بهایی تاکید دارد که "در چند سال اخیر" مشکلات جدیدی نیز در مقابل فعالیت بهاییان در بخش غیردولتی ایجاد شده است و از جمله اینکه "برخی از متصدیان، زمانی که فرد بهایی به مناسبت ایام تعطیل مذهبی خود که بیش از چند روز پراکنده در طی سال نیست کار خود را برای یک یا دو روز تعطیل می کند، مغازه او را مهر و موم نموده، وی را به لغو جواز کسب تهدید می کنند."

بانی دوگال، در نامه خود با انتقاد از "ممنوعیت ورود به مدارس استعدادهای درخشان یا دانشگاه های کشور" برای فرزندان خانواده های بهایی، به یک مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۶۹ اشاره می کند که طبق آن "چنانچه هویت بهایی فردی در هنگام تحصیلات عالی نیز احراز شود، باید از تحصیل محروم شود".

خانم دوگال، با یادآوری مصادره اموال بهاییان در دوران جمهوری اسلامی، نوشته است که هنوز "حملات پی در پی به منازل بهاییان و غارت اموالشان، زندانی کردن غیرقانونی آنان و درخواست وثیقه های سنگین برای آزادی آنان"، باعث تشدید مشکلات معیشتی آنها می شود.

در نامه جامعه بهایی، شرایط بهاییان در ایران مغایر با شعارهای رئیس جمهور در زمینه هایی چون "بازگرداندن امید، آرامش و رونق اقتصادی" به کشور، "برابری حقوق شهروندی و فرصت ها برای همه مردم" و "توزیع عادلانه ثروت برای بهبود وضعیت معیشت مردم" توصیف شده است.

در این نامه، همچنین وضعیت اقلیت بهایی با "اشتیاق به توسعه اقتصادی ایران از طریق همکاری با جامعه بین المللی" در تناقض دانسته شده است.