طرح مجلس ایران برای تعیین اختیارات شورای نگهبان رد شد

حق نشر عکس ISNA

شورای نگهبان طرح مجلس ایران را که درباره اختیارات این شورا در انتخابات است، رد کرد.

اگر این طرح رد نمی‌شد، مینو خالقی، منتخب اصفهان، می‌توانست وارد مجلس شود.

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان ایران می‌‎گوید طرح استفساریه به این دلیل رد شده که به دنبال "کاهش اختیارات شورای نگهبان" بوده است.

او افزوده است: "اعضای شورای نگهبان به دلیل محدود کردن اختیارات شورای نگهبان طرح را مغایر اصل ۹۹ قانون اساسی شناختند."

بیشتر: تصویب استفساریه اختیارات شورای نگهبان در مجلس

۲۷ مردادماه امسال نمایندگان مجلس ایران در پاسخ به یک استفساریه تصویب کردند که شورای نگهبان نمی‌تواند پس از انتخاب یک نامزد انتخابات با آرای سالم، صلاحیت او را رد کند.

دلیل تصویب این استفساریه، اختلاف مجلس و شورای نگهبان بر سر موضوع رد صلاحیت مینو خالقی بود. شورای نگهبان صلاحیت مینو خالقی، منتخب اصفهان در مجلس دهم را پس از پیروزی او در انتخابات رد کرد و با صادر نشدن اعتبارنامه برای خانم خالقی، او از راهیابی به مجلس بازماند.

تفسیر اکثریت نمایندگان مجلس این بود که پس از "رای سالم" یک منتخب، شورای نگهبان نمی‌تواند صلاحیت او را رد کند.

علی مطهری، با پیش‌بینی این‌که شورای نگهبان ممکن است استفساریه مجلس را رد کند، گفته بود "در صورت رد آن، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع داده می‌شود."

مطالب مرتبط