پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفت‌وگو با رضا ذوقی از بازداشتی‌های کهریزک

هفت سال پس از حوادث کهریزک، قاضی مرتضوی دادستان وقت تهران و متهم اصلی پرونده، در نامه ای به دادگاهی که براساس شکایت خانواده یکی از مقتولان برگزار شده، از اتفاقاتی که در آنجا افتاده ابراز شرمندگی کرده است.

رضا ذوقی از زندانی های کهریزک از بازداشت خود و شرایط بازداشتگاه کهریزک با بی بی سی فارسی گفت‌وگو کرد.