پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ایرانگردی کارمند آی بی ام با موتور قرمز

برای خیلی ها ترک شغلی خوب در آی بی ام برای موتورسواری دور دنیا ، شاید دیوانگی به نظر بیاید، اما این دقیقا همان کاری است که یک دختر جوان هلندی کرده. نوا نیجپِک سوار بر موتورش راهی سفری پر ماجرا از هلند تا اندونزی شده. نرا در این مسیر طولانی از کشورهایی مثل تاجیکستان و ایران هم عبور کرده و حالا در پاکستان است. فرداد فرحزاد پای صحبت او و داستان هایش از این سفر نشست.