پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مصاحبه با دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران به زودی از برنامه به عبارت دیگر

مصطفی هجری، دبیر کل حزب دمکرات کردستان ایران به بی‌بی‌سی گفت که پیشمرگه های حزب او در کردستان ایران با نیروهای دولتی وارد جنگ مسلحانه شده اند.

مصاحبه با او را روز سه شنبه ۳۰ شهریور ساعت ۳ بعد از ظهر به وقت گرینویچ، ۱۰ شب به وقت ایران از تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی ببینید.