BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 20:32 گرينويچ - يکشنبه 25 ژانويه 2004
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
پاسخ جنتی به نامه خاتمی و کروبی
احمد جنتی
جنتی در نماز جمعه مدعی تفاهم بين شورای نگهبان و روسای قوای مقننه و مجريه شده بود
 

احمد جنتی، دبير شوراى نگهبان ايران، روز يکشنبه 25 ژانويه به بيانيه مشترک محمد خاتمی رييس جمهورى و مهدی کروبی رييس مجلس که وی را به خاطر سخنرانی اش در نماز جمعه تهران مورد انتقاد قرار داده بودند، پاسخ داد.

آقای جنتی رييس جمهور و رييس مجلس را متهم کرده که به سخنان وی دقت نکرده اند و به همين خاطر برداشت درستی از سخنان وی نکرده اند.

رييس جمهور و رييس مجلس ايران قبلا با صدور بيانيه مشترکی رويکرد شورای نگهبان به بحران ناشی از اختلاف جناح های حکومت را مورد انتقاد قرار داده بودند.

روسای دو قوه در بيانيه خود سخنان دبير شورای نگهبان را رد کرده بودند که تلويحا اظهار داشته بود رييس جمهوری و تعدادی از اعضای هيات دولت در پی مذاکره و تماس با شورای نگهبان، نظرات شورا را قبول کرده اند.

 

 اجمالا تفاهم خوبی ( بين ما و روسای قوه مقننه و مجريه) بود و با ديگران هم اين مطلب را گفته ايم . بعضی از وزرا تماس داشته اند، به آنها اين تذكرات را داده ايم و معمولا جوابی برای حرفهای ما ندارند. وقتی توضيح می دهيم ناچار هستند قبول بكنند.

از خطبه احمد جنتی در نماز جمعه

 

اما آقای جنتی در نامه خود گفته که وی ادعا نکرده بود که آقايان خاتمی و کروبی نظر شورای نگهبان را پذيرفته اند.

آقای جنتی برای تاييد اين نظر خود، سخنانش در نماز جمعه را به اين شرح در نامه روز يکشنبه تکرار کرده است: "در ديدارى که با رياست محترم جمهورى و رييس محترم مجلس داشتيم، اينها مطالبی بيان کردند که معلوم شد يک گزارشهايی به آنها داده شده که دقيق نبوده، ما هم توضيحات کافی داديم که اين طورها نيست، کيفيت رسيدگی به صلاحيت ها کاملا حساب شده و کاملا قانونی و کاملا دقيق است. از همان مرحله هيات هاى نظارت استانها که مرحله اولش بود تا اين مرحله هيات مرکزى نظارت تا مرحله شوراى نگهبان، ما با اين دوستانمان در اصول هيچ اختلافی نداريم ، همانجا هم اين مطالب را گفتيم. گفتيم هر جا به نظر شما اشتباهی هست به ما بگوييد، اگر اشتباه بود ما می پذيريم اگر اشتباه نبود توضيح می دهيم شما قبول بکنيد در هر صورت اجمالا تفاهم خوبی بود."

قبلا از آقای جنتی نقل شده بود که وی از متقاعد شدن روسای دو قوه پس از ديدار و مذاکره با وی سخن گفته است. اما وی در اين بيانيه تصريح کرده است که وی از "قانع شدن آقايان عزيز" سخنی نگفته است.

آقای جنتی در ادامه نامه خود به آقايان خاتمی و کروبی متذکر شده که "خوب بود قبل از صدور چنين نامه اى به مشروح خطبه نماز جمعه مراجعه کرده و يا از خودم سوال می فرمودند تا مطلب روشن شود."

در عين حال، بر اساس مشروح خطبه آقای جنتی در نماز جمعه که در سايت اين شورا نيز نقل شده است وی با قاطعيت از سکوت مخالفان و منتقدان در مقابل استدلال های شورای نگهبان سخن گفته بود. وی در اين سخنان می گويد: " اجمالا تفاهم خوبی بود و با ديگران هم اين مطلب را گفته ايم . بعضی از وزرا تماس داشته اند، به آنها اين تذكرات را داده ايم و معمولا جوابی برای حرفهای ما ندارند. وقتی توضيح می دهيم ناچار هستند قبول بكنند."

دبير شورای نگهبان در پاسخ خود با نامه روسای قوای مجريه و مقننه، بار ديگر مدعی شده است که " تحت هيچ شرايطی در تاييد يا رد صلاحيتها، گرايشات سياسی لحاظ نگرديده" است. وی همچنين اين نظر را که برای 190 کرسی امکان رقابت وجود ندارد ادعايی توصيف کرده که "با ادله و شواهد قابل تاييد نيست".

آقايان خاتمی و کروبی در بيانيه مشترک خود در پاسخ به سخنان آيت الله جنتی اظهار داشته بودند که انتشار مشروح مذاکرات بين آنان و شورای نگهبان برای روشن شدن افکار عمومی مفيد است و مجددا خواستار تجديد نظر اساسی شورای نگهبان در احکام هيات های نظارت در مورد تعيين صلاحيت داوطلبان نامزدی در انتخابات مجلس شدند.

 
 
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران