BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 15:35 گرينويچ - شنبه 28 فوريه 2004
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
'... ولی خانه من نيست ' ، خاطرات فرح پهلوی
 
فرح پهلوی
' فرح پهلوی ستاره ای از دورانی است که فريبندگی و زرق و برق جرم نبود، دورانی که کسی به فکر ايدئولوژی نبود و خيلی ها حتی معنی آن را هم نمی دانستند. حتی بعضی از ايرانی هايی هم که در سال ۱۳۵۷ به دنيا نيامده بودند از او با احترام ياد می کنند '
از بيست و پنج سال پيش که محمدرضا شاه پهلوی و خانواده اش ايران را ترک کردند، فرح پهلوی شهبانوی سابق ايران سکوت کرده بود، سکوتی که هم می تواند از روی احتياط باشد و هم از روی بصيرت. اما اکنون در سن شصت و پنج سالگی تصميم گرفته که خاطرات خود را زير عنوان ساده " فرح پهلوی " منتشر کند. به همين مناسبت مارک ايروينگ خبرنگار روزنامه تايمز لندن در آپارتمانی در پاريس گفتگويی با ملکه سابق ايران انجام داده که در مجله ضميمه تايمز شنبه منتشر شده است.

مارک ايروينگ پس از شرح مختصری از دوران جوانی و چگونگی ازدواج فرح پهلوی با محمدرضا شاه، می نويسد که برای بسياری از ايرانی ها که دوران قبل از انقلاب را به خاطر می آورند، او نماينده چهره مهربان تر حکومت شاه است.

حتی بعضی از ايرانی هايی هم که در سال ۱۳۵۷ به دنيا نيامده بودند از او با احترام ياد می کنند. برای آن ها فرح پهلوی ستاره ای از دورانی است که فريبندگی و زرق و برق جرم نبود، دورانی که کسی به فکر ايدئولوژی نبود و خيلی ها حتی معنی آن را هم نمی دانستند.

برای آن ها فرح پهلوی با آرايش مويش، لباس هايش و حتی لهجه اش آينه تمام عيار يک زن شيکپوش در سطح ستارگان سينماست.

فرح پهلوی تا قبل از انقلاب ده ها موزه و مرکز فرهنگی در سراسر ايران ايجاد کرد که شايد از نظر جوانان ايرانی مهم ترين آن ها موزه هنرهای معاصر در تهران است.

او به ايروينگ می گويد که در آن زمان بسياری از هنرمندان بين المللی ميل داشتند که آثار خود را در محلی رسمی و معتبر به نمايش بگذارند اما ايران پول آن را نداشت که آثار گران قيمت را خريداری کند. البته هرآنچه هم که در آن زمان به قيمت های ارزان خريداری شد اکنون بسيار گران بها شده است.

فرح پهلوی می گويد که در دوران انقلاب نگران از بين رفتن اين آثار هنری بوده اما کارکنان موزه ها موفق شدند که آن هارا از حمله انقلابيون نجات دهند.

فرح پهلوی همچنين می گويد که تعداد زيادی آثار هنرمندان بزرگ هم در کاخ های سلطنتی بوده که معلوم نيست چه بر سرشان آمده است. يکی از اين تابلوها پرتره خود فرح پهلوی بود که اندی وارهول هنرمند معروف آمريکايی آن را کشيده بود. وارهول قبل از ملکه سابق ايران پرتره های مريلين مونرو و ژاکلين کندی را کشيده بود.

اما به نوشته مارک ايروينگ تمام صحبت از گذشته نمی تواند از هنر و موضوعات خوشايند ديگر باشد. فی المثل نقش ارتش شاه در وقايع خونين ميدان ژاله در شهريور سال ۱۳۵۶ يعنی چند ماه قبل از پيروزی انقلاب.

فرح پهلوی می گويد که تيراندازی از سوی نظاميان نبوده بلکه انقلابيونی که لباس نظامی بر تن کرده بودند تيراندازی کردند. به گفته او خونی که در عکس ها نشان داده شد خون گوسفند بود و رسانه های گروهی هم که تحت نفوذ مخالفان حکومت بودند به اين ماجرا دامن زدند.

فرح پهلوی
'فرح پهلوی در دوران تبعيدش زندگی غمباری داشته و شوهر و جوان ترين فرزندش را از دست داده است'

فرح پهلوی در باره فعاليت های ساواک نيز به مارک ايروينگ می گويد ساواک هم مانند تمام سازمان های پليس مخفی در سراسر جهان تلاشش حفظ امنيت و ثبات کشور بوده و نبايد فراموش کرد که در دوران جنگ سرد، ايران موقعيت بسيار حساس ژئوپوليتيکی داشته است. شوروی در همسايگی ايران بود، سه نخست وزير را متعصبين مذهبی ترور کرده بودند، سه بار به جان شاه سوءقصد شده بود و حتی سعی شده بود که وليعهد را بربايند.

ملکه سابق ايران به تقليد از محمد رضا شاه نيروهای انقلابی را اتحاد نامقدس سرخ و سياه می خواند که منظور کمونيست ها و مذهبيون هستند.

او می گويد که شاه سابق سعی داشت که روابط متوازنی با شرق و غرب داشته باشد و اضافه می کند که بعد از خارج شدن شاه از صحنه، اين توازن به هم خورد: شوروی افغانستان را اشغال کرد و عراق ابتدا به ايران و بعد به کويت حمله کرد. به گفته فرح پهلوی عده ای شاه را خودبزرگ بين می خواندند و می پرسد که آيا به دنبال صلح و ثبات در خليج فارس بودن يا سعی در رساندن کشور به جهان صنعتی داشتن، خودبزرگ بينی است؟

در مورد کسانی که باعث سقوط حکومت شوهر اوشدند، فرح پهلوی می گويد که بنيادگرايی اسلامی خطرناک است چون بنيادگرايی در ديگر اديان را باعث می شود.

به گفته او ايران زمانی مهد تمدن بود و مردمش مورد احترام جهانيان، اما اکنون مردم جهان ايرانيان را چون هيولاهايی می بينند.

به نوشته مارک ايروينگ، فرح پهلوی در دوران تبعيدش زندگی غمباری داشته و شوهر و جوان ترين فرزندش را از دست داده است. وقتی ايروينگ از او می پرسد که در باره تبعيد چه فکر می کند، با لبخند شعری فارسی را زمزمه می کند: اين خانه قشنگ است ولی خانه من نيست.

 
 
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران