http://www.bbcpersian.com

خاتمی خواستار توقف احضار نمايندگان مجلس شد

محمد خاتمی، رييس جمهوری ايران، پس از آخرين جلسه هيات دولت در سال 1382 در گفتگو با خبرنگاران از محدوديت اختيارات رييس جمهوری و نگرانی خود در باره احضار افراد توسط قوه قضاييه سخن گفته و همچنين رويکرد آژانس بين المللی انرژی اتمی نسبت به جمهوری اسلامی را تشريح کرده است.

آقای خاتمی با هشدار در اين زمينه که ممکن است اصرار در مورد تصويب لوايح مصوب مجلس در مورد اختيارات رياست جمهوری و انتخابات مجلس که توسط شورای نگهبان رد شده باعث شود که اختيارات فعلی رياست جمهوری نيز از دست برود، گفته است که لايحه اختيارات رياست جمهوری را پس می گيرد و در مورد پس گرفتن مصوبه اصلاح قانون انتخابات، با مجلس مشورت می کند.

به گفته وی، رد لايحه اختيارات رياست جمهوری توسط شورای نگهبان با نظر قبلی شورا در اين زمينه که رييس جمهوری مسوول اجرای قانون اساسی است مغايرت دارد.

آقای خاتمی گفته است که "در ديدگاه های بعضی ها رييس جمهوری اولين مقام رسمی کشور بعد از مقام رهبری و مسوول اجرا قانون اساسی که سوگند ياد کرده برای دفاع از اسلام، حقوق و آزادی های مردم، نيست بلکه رييس جمهوری که تعبير و تفسير جديد می شود تدارک چی دستگاه های ديگر است."

در مورد نتايج انتخابات دوره هفتم مجلس، رييس جمهوری گفته است که نمايندگان جديد عملا با شعارهايی مانند شعارهای اصلاحات وی به پيروزی دست يافتند و افزود که "با مجلس هم هيچ مشکلی ندارم و اعلام می کنم که می مانم و اعلام می کنم سر جايم هستم و با دوستان خود هم همکاری می کنم و اميدوارم که دراين مدت بتوانم کارهايی خوبی را که دولت در عرصه های اقتصادی و اجتماعی کرده است ادامه دهيم و هم در عرصه هايی که کارهايی نيمه تمام است، به انجام برسانيم."

محمد خاتمی تاکيد کرده است "بنده در هرکجا باشم و در همه حال از حقوق و آزادی های مردم در چارچوب قانون دفاع خواهم کرد."

وی در مورد ترکيب مجلس جديد، ضمن انتقاد از رد صلاحيت ها که به گفته وی باعث کاهش مشارکت مردم در انتخابات شد، گفته است که نمايندگان دوره هفتم با رای مردم و به طور قانونی انتخاب شده اند و وی به رای مردم احترام می گذارد و با مجلس همکاری می کند.

در عين حال، آقای خاتمی مجددا نحوه بررسی صلاحيت داوطلبان نمايندگی مجلس را مورد انتقاد قرار داد و با اشاره تلويحی به تصميم شورای نگهبان در رد صلاحيت کسانی که مورد تاييد وزارت اطلاعات و وزارت کشور قرار گرفته بودند گفت که "اگر کسی که مسوول نظارت است به دستگاه های رسمی کشور که مسوول هستند اعتماد نکند و برای تامين نظرات خودش، تشکيلات اطلاعاتی موازی درست کند و مسايلی از اين دست ما مشکلات عمده ای داريم."

احضارهای قوه قضاييه

رييس جمهوری ايران در ضمن از احضار گروهی از نمايندگان مجلس و شخصيت های طرفدار خود توسط قوه قضاييه ابراز نگرانی کرده است.

در خلال هفته های اخير، دوازده تن از نمايندگان دوره ششم مجلس، از جمله محمدرضا خاتمی، برادر رييس جمهوری، با اتهام نشر اکاذيب و توهين به مقامات جمهوری اسلامی به دادگاه احضار شده اند.

محمد خاتمی گفته است که اين احضارها را نمی پسندد و افزوده است که از آيت الله شاهرودی، رييس قوه قضاييه، خواهش می کند که در اين مورد دخالت کند و اگر احيانا بعضی انگيزه ها وجود دارد، جلوی آن گرفته شود.

رييس جمهوری گفته است "به خصوص از دوستان محترم و معقول خودم که در اين انتخابات پيروز شدند و شعار آرامش، امنيت و آزادی را داده اند و نفوذ دارند خواهش می کنم برای اين که رفع هرگونه شائبه ای شود که انتقام گيری سياسی است - و بعضی گروه های و بعضی دسته ها دارند فعاليت می کنند - خود آنها هم وارد صحنه شوند و جلوی اين روند (احضارها) را بگيرند تا هم امنيت باشد و هم آزادی و ما واقعا دمکراسی را بتوانيم تجربه کنيم."

محمد خاتمی گفته است که هنوز ناگفته های بسياری دارد اما در پاسخ به سوالی در مورد احتمال کناره گيری خود از اين مقام تاکيد کرده که "فعلا که مانده ايم، اگر بيرونمان نکنند می مانيم."

در پاسخ به سوالی در مورد زندانی بودن برخی فعالان و روزنامه نگاران، آقای خاتمی گفته است که "دلم نمی خواهد هيچ زندانی در زندان بماند اما می دانيد که تيغ ما چقدر می برد."

از آقای خاتمی در مورد عيدی مردم سوال شد که وی در پاسخ گفت "از مردم خجالت می کشم."

فعاليتهای هسته ای

رييس جمهوری ايران در اين گفتگو به موضوع فعاليت هسته ای جمهوری اسلامی و رويکرد آژانس بين المللی انرژی اتمی نسبت به آن نيز پرداخت.

وی گفت که مساله انرژی اتمی موضوع حساسی بود و با اشاره به قطعنامه اخير شورای حکام آژانس، افزود که "فشارهای آمريکا خيلی زياد بود و در نشست قبلی همه تلاش آمريکا اين بود که ما را به شورای امنيت بفرستد."

اشاره آقای خاتمی به امکان ارجاع مورد ايران به شورای امنيت به اتهام نقض تعهدات اين کشور در قبال پيمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای بوده که در صورت تصميم شورا، می توانست به اعمال تنبيهاتی عليه جمهوری اسلامی، از جمله تحريم های سياسی و اقتصادی منجر شود.

رييس جمهوری در عين حال از قطعنامه جديد نيز، هرچند که به گفته وی با پيشنهاد سختگيرانه آمريکا تفاوت بسيار دارد، انتقاد کرد.

وی يادآور شد که جمهوری اسلامی تعهداتی دارد و به آن تعهدات پايبند است و افزود که بيانيه ای که ايران و کشورهای اروپايی امضا کرده اند پابرجاست و افزود که "به آژانس و اروپايی ها گفته ايم که شرط تداوم کار ما اين است که شما هم پايبند باشيد."

آقای خاتمی تاکيد کرد که ايران برخورداری از فناوری هسته ای چرخه سوخت در مسير صلح آميز را حق خود می داند و اقدامات دولت، از جمله اجازه ورود بازرسان اقدامی داوطلبانه است زيرا هنوز پذيرش تعهدات جديد از سوی جمهوری اسلامی مراحل قانونی خود را طی نکرده است.

رييس جمهوری افزود که شورای حکام و به خصوص سه کشور آلمان، فرانسه و بريتانيا بايد بکوشند که پرونده ايران از حالت غيرعادی خارج شود.