BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 18:05 گرينويچ - سه شنبه 04 مه 2004
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
نيم رخ؛ بخش دوازدهم: فرخ نگهدار
 
فرخ نگهدار
فرخ نگهدار می گويد که در روز ۲۲ بهمن سال ۵۷ همراه با مردم و به ويژه جوانان در کار حمله به پادگان ها و خلع سلاح ارتش شاهنشاهی بود
نيم رخ عنوان برنامه هائی است که در سالگرد انقلاب ايران از زندگی تيپ های مختلف ايرانی تهيه شده است که در مصاحبه هائی با مسعود بهنود از خود و از تجربيات خود می گويند، شاهدان دست اول اين سال ها.

اگر نيمی از رخ ايران در ربع قرن گذشته را حوادث و رويدادهايی می سازند که در خبرها و گزارش ها می آيند، نيم رخ ديگر آن در زندگی تک تک مردمی آشکار می شود که در آن زيسته اند. زندگی تيپ هائی از هر طبقه و گروه که تصوير ايران در ربع قرن گذشته را کامل می کنند.


فرخ نگهدار: راه ما باز می شود برای بازگشت

فرخ نگهدار در نزديکی شصت سالگی است. او از دوران نوجوانی به مبارزات سياسی پيوست و از سال ۱۳۴۷ به زندان افتاد و در حلقه ياران بيژن جزنی، از بنيان گذاران سازمان چريکهای فدايی خلق ايران، بود. وی با آزادی از زندان که اندکی پيش از انقلاب اتفاق افتاد به صف چريک های فدائی خلق پيوست و از بنيان گذاران شاخه ای بود که به فعاليت های سياسی و علنی معتقد بودند و هنوز هم بيست سال پس از تبعيد از کشور بر همين اعتقاد است. گفتگو با اين سئوال هميشگی آغاز می شود: روز بيست و دوم بهمن ۵۷ کجا بوديد.

فرخ نگهدار می گويد که در روز ۲۲ بهمن سال ۵۷ همراه با مردم و به ويژه جوانان در کار حمله به پادگان ها و خلع سلاح ارتش شاهنشاهی بود و از مدتی پيش از آن به کارهای مخفی و چريکی بی اعتقاد شده بود و برای فعاليت علنی و سياسی کوشش می کرد.

به گفته وی که به عنوان يکی از رهبران سازمان چريک های فدائی خلق اکثريت مشهور شده است حتی از قبل از پيروزی انقلاب مشهود بود که روحانيون به رهبری آيت الله خمينی به حکومت خواهند رسيد و موضوع بحث همه گروه های سياسی اين بود که چگونه روابط خود را با حکومت آينده تنظيم کنند.

او می گويد: "در آن زمان دو گونه طرز تفکر در ميان گروه های سياسی وجود داشت بعضی را اعتقاد بر اين بود که بايد هر چه زودتر لحظه مقابله را جلو انداخت و در اين کار ثمر بيش تری می ديدند اما برخی ديگر که من از آن ها بودم فکر می کرديم بايد گذاشت روند اوضاع عادی شود و جامعه زندگی را از سر بگيرد، آن گاه فرصت های بهتر پديد خواهد آمد. اين بحث تا سی خرداد به ويژه بين فدائيان و مجاهدين خلق که با هم عليه رژيم پادشاهی جنگيده بودند به شدت جريان داشت."

فرخ نگهدار در عين حال لازم می داند تا توضيح دهد که اصلا بر اين باور نيست که رژيم پادشاهی آنان را به خاطر آرمان ها و الگوهايشان به زندان انداخت و شکنجه کرد بلکه به گفته وی "آن ها با آرمان های ما دشمنی نداشتند بلکه با گفتار ما، با انديشه ما و با هر انديشه و گفتاری دشمن بودند و تحمل نداشتند."

اين فعال سياسی خاطره ای می گويد از برخوردش با "دکتر جوان" سربازجوی پرونده شان در زندان. بيست سال پس از انقلاب در پاريس: "سرش را پائين انداخت و بی آن که به چشم من نگاه کند گفت دنيا دنيای ديگری بود من هم گفتم آری دنيای ديگری بود و بعد گفت نمی شد کار ديگری کرد و من گفتم نه، می شد کارهای ديگر کرد."

فرخ نگهدار در پاسخ اين سئوال که آيا زمانی که ايران را پشت سر می گذاشت و از سرکوب و اعدام می گريخت تصور آن را داشت که اين حکومت بيست و پنج سال ادامه می يابد و اين تبعيد تا به اين اندازه طولانی می شود، می گويد: "نه ما چنين تصوری نداشتيم. گرچه که هنوز هم من نوميد نيستم و گمانم هست که اوضاع به سرعت دارد به سمتی می رود که همه ايرانيان ناراضی بتوانند از حق شهروندی خود بهره مند شوند و به کشور بازگردند."

او خشونت را در همه ابعاد آن محکوم می داند و حاضر نيست جزء دوگروهی قرار گيرد که يا حکومت را تبرئه می کنند و تقصير خشونت های اين ربع قرن را به عهده اپوزيسيون می اندازند و نه آن گروه که همه تقصير را از حکومت ها می دانند و هيچ نقشی در خشونت آفرينی برای مخالفان قائل نيستند.

در پاسخ اين سئوال که آيا از ابتدای فعاليت های سياسی چنين ضد خشونت بوده است می گويد: "من هم مانند بيشتر هم نسلانم در آن زمان باور داشتيم که بايد به هر شکل به ديکتاتوری ها پايان داد اما امروز می دانم که دموکراسی از لوله هيچ تفنگی عبور نمی کند و خشونت مادر استبدادهاست."

تصويری که او از آينده ايران ارائه می دهد چنين خلاصه می شود: "من را تصور بر اين نيست که حادثه ای که در بهمن ۵۷ افتاد تکرار شدنی است. ايران صدامی و طالبانی نيست بلکه اين بار به باور من زوايد حذف می شوند و نه بنيان ها. و از همين رو می پندارم که دير نيست که راه باز شود برای بازگشت ما."

فرخ نگهدار آرزوی امروزی خود را چنين باز می گويد تلاش من اين است که ترس حکومت از مخالفان بريزد و هم ترس مخالفان از حکومت.

 
 
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران