BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 16:48 گرينويچ - سه شنبه 11 مه 2004
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
طرح 36 ساله نقص ها را هويدا کرد
 

 
 
طبق طرح اوليه قرار بود فرودگاه جديد تهران به کل منطقه ای که ايران در آن قرار گرفته خدمات رائه کند
طبق طرح اوليه قرار بود فرودگاه جديد تهران به کل منطقه ای که ايران در آن قرار گرفته خدمات رائه کند
بسته شدن فرودگاه بين المللی جديد تهران در حالی به موضوع اصلی کشمکش های داخل ايران تبديل شده که به گفته ناظران سرنوشت اين فرودگاه به صورت نمادی از مسائل اقتصادی و سياسی ربع قرن اخير ايران درآمده است.

آن چه ماجرا را اهميتی بيش تر می دهد، حرکت نظاميان بود که به تندی و آمرانه برای اعلام بسته بودن انجام دادند، کاميون های ارتشی را به باندها کشاندند و هواپيمائی را که در آسمان بود با جت های خود از اين فرودگاه راندند.

ماجرائی که يک نماينده مجلس آن را نشانه "حسينقلی خانی" بودن کشور خوانده و سرمقاله يک روزنامه دوشنبه (22 ارديبهشت) تهران آن را با دست به دست شدن فرودگاه مگاديشو (در سومالی) و بگرام (در افغانستان) توسط جنگ سالاران آفريقائی و افغان همانند دانسته، نمادی می تواند بود از ترکيب و همآوردی نيروها در صحنه سياست.

پس از 36 سال

تاريخچه فرودگاه جديد، به سال 1968 می رود که ايکائو طرح ساخت فرودگاهی بزرگ را برای دادن خدمات بار و مسافر به کل منطقه به حکومت وقت ايران داد، اما شش سال بعد، با افزايش ناگهانی بهای نفت اين فرودگاه همانند بسياری طرح های ديگر، بال های بلندی برای پرواز در تخيلات گرفت.

در بازبينی های مکرری که در شانزده سال گذشته بر طرح فرودگاه بين المللی صورت گرفت، از وسعت طرح اوليه کاسته شد و ماموريت هائی مناسب با شرايط جديد منطقه – به مراتب کمتر از آن تخيل نخستين – بر عهده اش قرار گرفت

مطابق طرح اوليه، فرودگاهی که نام "آريامهر" بر آن نهاده بودند، بايد همان زمان افتتاح می شد که امواج انقلاب برخاست و آخرين دولت پادشاهی، طرح های بزرگ را، با تهمت بلند پروازی از دستور خارج کردند.

تا سال ها بعد، تصورات انقلابی و جنگ با عراق مانع از آن شد که دولتمردان جمهوری اسلامی سراغی از طرح متوقف شده فرودگاه بين المللی بگيرند در عين حال همان فرودگاه قديمی تهران هم با قطع بسياری پروازهای بين المللی ساکت و کم رفت و آمد شده بود.

اهدافی که ديگران بر عهده گرفتند

اما طرح فرودگاه بين المللی جديد تهران که ديگر "امام خمينی" نام گرفته بود، از آن جا نماد تحولات ايران و منطقه شد که اهداف بلند اوليه آن، در گسترش بيست سال اخير فرودگاه دوبی که به سرعت بار و مسافر منطقه را جلب کرد جلوه يافت، در حالی که فرودگاه استانبول در ترکيه هم با سه بار گسترش، بخشی از اهداف آن طرح را برد.

در بازبينی های مکرری که در شانزده سال گذشته بر طرح فرودگاه بين المللی صورت گرفت، از وسعت طرح اوليه کاسته شد و ماموريت هائی مناسب با شرايط جديد منطقه – به مراتب کمتر از آن تخيل نخستين – بر عهده اش قرار گرفت.

تاريخچه فرودگاه جديد، به سال 1968 می رود که ايکائو طرح ساخت فرودگاهی بزرگ را برای دادن خدمات بار و مسافر به کل منطقه به حکومت وقت ايران داد، اما شش سال بعد، با افزايش ناگهانی بهای نفت اين فرودگاه همانند بسياری طرح های ديگر، بال های بلندی برای پرواز در تخيلات گرفت

سرانجام پس از 36 سال، اين فرودگاه، در زمينی به وسعت شيخ نشين قطر، با صرف بودجه ای برابر با 360 ميليارد تومان که از بودجه کل کشور در آخرين سال قبل از انقلاب بيش ترست، نزديک به يک هشتم آنچه در طرح اوليه بودد، آماده شد.

فقط به خاطر يک شرکت ترک

مشخصه ديگری که برای اين طرح می توان برشمرد اين است که در طرح اوليه، حضور پيمانکاران و شرکت های خدماتی خارجی قطعی بود اما در کار نهائی، اگرچه تجهيزات از کشورهای خارجی آمد، اما برای اداره آن تنها با يک شرکت از ترکيه برای خدمات پرواز قرارداد بسته شد و همين نکته بود که در اعلاميه ستاد نيروهای مسلح "ناديده گرفتن مسائل امنيتی" و توجيه بسته شدن فرودگاه اعلام شد.

اما ورای آنچه مهدی کروبی، رييس مجلس "بی آبرو شدن نظام و کشور در انظار جهانی" خوانده، بعضی از ناظران حرکت تند نظاميان در بستن فرودگاه جديد را ادامه قدرت نمائی نهادهائی تلقی کرده اند که از ابتدای روی کار آمدن محمد خاتمی با اصلاح طلبان اختلافات عميق عقيدتی نشان داده اند.

با اعلاميه هيات دولت که در پايان جلسه ای صادر شد که در آن وزيران به شنيدن آخرين گزارش ها پرداختند، آشکار گرديد که اصلاح طلبان از تنش های تازه در آخرين سال عمر دولت استقبال نمی کنند و به حل کدخدامنشانه ماجرای حضور نظاميان در جريان آغاز به کار فرودگاه امام چشم دوخته اند.

انگار طرح 36 ساله فرودگاه تهران، در آخرين ماموريت خود، بخشی از نقص های ساختاری و ناهماهنگی در کارها که از دلايل اصلی کندی طرح های عمرانی و اقتصادی است و برخی معضلات سياسی ناشی از پراکندگی قدرت در جمهوری اسلامی را به رخ ها کشيد.

 
 
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران