BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 10:02 گرينويچ - شنبه 12 ژوئن 2004
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
روزنامه انتخاب تعطيل شد
 
صفحه اول آخرين شماره روزنامه انتخاب
مدير مسوول و سردبير علل بسته شدن روزنامه را در صفحه اول تشريح کردند
روزنامه انتخاب که در سال های اخير به عنوان روزنامه ای معتدل در درگيری های جناحی در جمهوری اسلامی شناخته شده بود تعطيل شده است.

اين روزنامه بيش از پنج سال پيش به صاحب امتيازی دفتر تبليغات اسلامی قم راه اندازی شد و مديريت مسوول آن را طه هاشمی، روحانی و نماينده پيشين مجلس، و سردبيری آن را محمد مهدی فقيهی، روزنامه نگار، برعهده داشته اند و پس از انتشار بيش از يکهزار و چهارصد شماره به کار خود پايان داده است.

نخستين شماره روزنامه انتخاب در فروردين ماه 1378 و حدود دو سال پس از انتخابات ششمين دوره رياست جمهوری منتشر شد و در مقابل رويکرد روزنامه های طرفدار جناح اصلی جمهوری اسلامی اعلام کرد موضعی بينابينی را اتخاذ کرده است.

روزنامه انتخاب در فروردين ماه 1378 آغاز به کار کرد و پس از انتشار بيش از يکهزار و چهارصد شماره به دليل آنچه که مشکلات مالی خوانده شده به کار خود خاتمه داده است

انتخاب در آخرين شماره خود در مطلبی تحت عنوان "پايان انتخاب" به قلم تحريريه نوشته که اين روزنامه روشی معتدل را برگزيد و افروده است که اين امر باعث ناخرسندی هايی شد.

در همين شماره، مدير مسوول و سردبير در مقاله ای مشترک نوشته اند که روزنامه انتخاب در دوره ای آغاز به کار کرد که، به گفته آنان، نشانه آن نضج گرفتن نشرياتی بود که نمايندگی گروه هايی با تمايلات افراطی و تفريطی را برعهده داشت.

در اين مقاله آمده است که روزنامه انتخاب تقسيم بندی رايج سياسی در ايران و تفکيک کشور به راست و چپ را غير عملی و غيرواقعی می دانسته و در نتيجه، خط مشی اصلی آن دفاع از منافع ملی بوده است.

آنان گفته اند که چنين روشی باعث شده بود که روزنامه تحت فشار قرار گيرد و با مزاحمت ها و تضييقاتی مواجه شود.

علل تعطيلی روزنامه

در مورد تعطيلی انتخاب، مدير مسوول و سردبير در مقاله مشترک خود گفته اند که در خلال دو سال گذشته اين روزنامه با مشکلات مالی مواجه بود که در چند ماه اخير شدت گرفت.

در آنچه که انتقادی غير مستقيم از حاميان مالی روزنامه برای خودداری از کمک به آن تلقی می شود، در اين مقاله مشترک آمده است که "شايد دوستان محترم برای انتخاب تعريف و ماموريت هايی قايل بودند که اينک موضوعيت آن از ميان رفته و يا ماموريت آن پايان يافته تلقی شده است."

 شايد دفتر تبليغات (اسلامی قم) در تعريف وظايف و اهداف خود، انتشار روزنامه را امر اولويت داری به حساب نمی آورد و شايد مشکلات مالی دفتر جايی برای کمک به انتخاب باقی نمی گذاشت و شايد...
 
مدير مسوول و سردبير

آنان افزوده اند "شايد دفتر تبليغات (اسلامی قم) در تعريف وظايف و اهداف خود، انتشار روزنامه را امر اولويت داری به حساب نمی آورد و شايد مشکلات مالی دفتر جايی برای کمک به انتخاب باقی نمی گذاشت و شايد..."

مدير مسوول و سردبير در اين مقاله به خصوص از آيت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، به دليل حمايت های معنوی وی تشکر کرده اند.

همچنين، خبرگزاری دولتی ايران - ايرنا - از قول طه هاشمی گزارش کرده است که در ابتدا مسوولان و صاحبان روزنامه با سياست اعتدال روزنامه مخالف بودند اما سپس آنان نيز به اين نتيجه رسيدند که سياست اعتدال را در پيش گيرند و فعاليت های آنان در دو انتخابات اخير مويد اين امر است.

وی به ايرنا گفته است که "اعلام تعطيلی روزنامه انتخاب به خاطر مشکلات مالی يک بهانه است و پذيرش مشکل مالی به عنوان عامل اصلی تعطيلی روزنامه موفقی که مجموعه دست اندرکاران آن براساس منافع و مصالح ملی و مذهبی فعاليت داشتند برای من دشوار است."

ايرنا از قول آقای هاشمی افزوده است که احتمال دارد فعاليت روزنامه مجددا از سر گرفته شود و دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان صدا و سيما، بخش خصوصی و کارکنان و دست اندرکاران تحريريه از جمله خريداران احتمالی روزنامه اند.

 
 
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران