BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 18:26 گرينويچ - دوشنبه 05 ژوئيه 2004
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
جمهوريت، روزنامه ای با آرزوهای بزرگ
 

 
 
صفحه اول شماره اول روزنامه جمهوريت
جمهوريت روشی اجتماعی را برای خود برگزيده است
روز يکشنبه همزمان با روزی که بعضی آن را روز قلم نام نهاده اند روزنامه جمهوريت، در قامت روزنامه ای تمام عيار سرانجام در عالم مطبوعات ايران ظاهر شد. روزنامه ای که می خواهد برای جامعه باشد و نه فقط برای سياست و رساندن خبرهای رسمی روز.

بخش های مختلف روزنامه جمهوريت: گفتارها، محيط زيست، صنفی و مدنی، نهادهای آموزشی، حقوقی، نيمه ديگر و فرهنگ و ادب چنان می نمايد که روزنامه قصد دارد تحليلی و گزارشگر و کمتر خبری و سياسی باشد. اما در جامعه ای چون امروز ايران آيا اين ها همه به معنای "حرکت در مسيری باريک تر ز مو" نيست که جواد خرمی مقدم مدير آن در گفتار نخستين نوشته است؟

 جمهوريت حتی اگر خود نخواهد روزنامه اليت – نخبگان – جامعه امروز ايران است که به شهادت آمار از بساط روزنامه فروش ها قهر کرده اند، از سياست دلزده شده اند، در مناقشه محافظه کار و اصلاح طلب، خيری برای خود نجسته اند.
 

شايد بتوان به جرات آخرين روزنامه ای را که به جمع 21 روزنامه تهران افزوده شده "روزنامه آرزوهای بزرگ" خواند، آرزوهائی که در جمله "آزادی را دلپذيرترين کلمه ای خوانده اند که در اين چند قرن به گوش آدمی رسيده است" از قلم مدير روزنامه منعکس است.

جمهوريت روزنامه ای متفاوت

تفاوت جمهوريت را با روزنامه های موجود، سردبير آن عمادالدين باقی، روزنامه نگار و جامعه شناس در مقدمه اولين شماره اش، در تفاوت ديدگاه منتشر کنندگان و صفحات ابتکاری و اختصاصی آن ديده است.

باقی در پيش مقدمه اولين شماره برای تفاوت در ديدگاه ها مثالی آورده است: "تحصن بيست روزه نمايندگان مجلس ششم" که از ديد او روزنامه های دگر در کار آن بودند تا بيابند که ميان رهبری، دولت، شورای نگهبان و جامعه چه می گذرد، اگر اينک اتفاق می افتاد جمهوريت در صدد آن می بود که پاسخ اين سئوال را دريابد که چرا جامعه نسبت به اين تحصن بی اعتنا ماند، آيا بی خبر بود و يا اعتنائی به آن نداشت.

مثال سردبير جمهوريت در صفحات ويژه و ابتکاری به "بخش حقوق بشر" خلاصه شده است اما از همان اولين شماره می توان پنداشت که روزنامه تکيه گاه خود را بر مسائل جامعه شناختی می گذارد و از جمله در مورد حقوق بشر هم توجه می دهد که چون در يک سال گذشته درگير راه اندازی جنبش حقوق بشر خواهی و اولويت آن بر دموکراسی خواهی بوده است، در روزنامه نيز بر همين منهاج حرکت می کند.

سومين مساله ای که به عنوان تفاوت جمهوريت با روزنامه های ديگر ذکر شده، انتقاد از مرکز گرائی نخبگان است که همه چيز را حول تهران و آن هم بالای شهر تهران می بينند، در حالی که مردم ساکن نقاط دور مثلا سيستان و بلوچستان در احوالی دگرند و انگار در سياره ای دگر سير می کنند.

مشکل بقا

همين چند علامت برای نشان دادن آرزوهای بزرگی که در سر مدير، سردبير و کارکنان کارآشنای جمهوريت می گذرد کافی است. اما سئوال اين است که حتی بخش کوچکی از اين آرزوها در شرايط امروز سياسی و اجتماعی ايران امکان طرح و بررسی و ادامه حيات دارد؟

جمهوريت در دومين روز از حيات خود از ضعف بزرگی در توزيع و رساندن نشريه به همه جای تهران – چه رسد به گوشه های کشور که هدف جامعه شناسانه گردانندگان آن است – رنج برده است و اين رنجی است که جز نشريات وابسته به حکومت که دسترسی به امکانات عمومی دارند همه به آن مبتلا هستند.

به تقريب می توان گفت همه صد نشريه ای که در شش سال گذشته باز و بسته شدند هدف خود را تکيه بر تک فروشی به مردم گذاشته بودند و به جرات می توان گفت که جز در يک سال نخست، عوامل مختلف امکان ادامه اين ارتباط را باقی نگذاشتند. آيا جمهوريت در اين ميان استثنائی خواهد بود؟

جمهوريت آزمون تحمل حکومت

جمهوريت حتی اگر خود نخواهد روزنامه اليت – نخبگان – جامعه امروز ايران است که به شهادت آمار از بساط روزنامه فروش ها قهر کرده اند، از سياست دلزده شده اند، در مناقشه محافظه کار و اصلاح طلب، خيری برای خود نجسته اند.

باقی در مقاله "روزنامه ای برای جمهور" که مانيفست اين روزنامه محسوب می شود نوشته روش اجتماعی را بر اساس تحليل استراتژيک برای جمهوريت برگزيده است و نه به اين دليل که انتشار روزنامه سياسی در اين روزگار ريسک دارد و يا نمی توان حرفی زد. او معتقدست که "اگر امروز فضا آن قدر باز بود که هيچ خطری هم تهديدمان نمی کرد باز يک روزنامه اجتماعی منتشر می کرديم."

بايد در انتظار ماند و ديد که سرنوشت روزنامه جمهوريت که انتشارش اولين آزمايش تحمل حکومت در پی تغييرات تازه است، در فضائی که محافظه کاران در آن احساس پيروزمندی می کنند و اصلاح طلبان در کنجی نشسته اند منتظر، به کجا می انجامد.

 
 
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران