BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 13:47 گرينويچ - يکشنبه 11 ژوئيه 2004
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
آفتاب هم توقيف شد
 

 
 
ماهنامه آفتاب به عنوان يکی از نشريات هوادار اصلاحات و توسعه سياسی در ايران شناخته می شد
ماهنامه آفتاب به عنوان يکی از نشريات هوادار اصلاحات و توسعه سياسی در ايران شناخته می شد
سه روز پس از انتقادهای تند روزنامه های تندرو از ماهنامه سياسی آفتاب، سرانجام حکم توقيف موقت اين نشريه به اتهام توهين به ولی فقيه، توهين به مجلس، چاپ مطالب عليه قانون اساسی، نشر اکاذيب و داشتن سابقه توهين به بنيانگذار جمهوری اسلامی صادر شد.

ماهنامه آفتاب به عنوان يکی از نشريات هوادار اصلاحات و توسعه سياسی، در سال 1379(2000 ميلادی) به دنبال بسته شدن روزنامه های هوادار اصلاحات منتشر شد و در اين مدت ۳۵ شماره منتشر کرد. در اين نشريه مجموعه ای از مطالب تئوريک، مقالات علمی و نظری، ترجمه گزارش هائی فلسفی و تاريخی از نشريات جدی خارجی منتشر می شد و خوانندگانی در ميان طبقه نخبه و علاقه مند به مباحث نظری يافته بود.

مديريت نشريه آفتاب را عيسی سحرخيز، روزنامه نگار و از چهره های شاخص اصلاح طلبان نزديک به محمد خاتمی بر عهده داشت.

مدير نشريه آفتاب که مخاطب اصلی حکم صادره از سوی دادسرای ويژه مطبوعات است، با روی کار آمدن دولت محمد خاتمی، دفتر مطبوعاتی ايران در دفتر نمايندگی ايران در سازمان ملل را رها کرد و به مديرکلی اداره مطبوعات داخلی وزارت ارشاد اسلامی منصوب گشت. وزارتخانه ای که شديدا مورد انتقاد گروه های محافظه کار صاحب قدرت قرار داشت و سرانجام عطاالله مهاجرانی وزير، احمد بورقانی معاون مطبوعاتی و عيسی سحرخيز مديرکل مطبوعات داخلی آن زير فشارهای بيرونی مجبور به ترک شغل خود شدند.

آقای سحرخيز که با توقيف نشريه آفتاب، برای چندمين بار به دادگاه ويژه مطبوعات فراخوانده می شود، در سال ۷۹ به دنبال صدور مجوزی برای انتشار ويژه نامه روزنامه توقيف شده زن، زير فشار قوه قضاييه ناگزير شد شغل دولتی خود را ترک کند و مدتی بعد از آن در زمانی که سردبيری روزنامه اخبار اقتصاد را به عهده داشت با بسته شدن آن روزنامه، به فعاليت در مطبوعات هوادار اصلاحات سياسی ادامه داد و دو سال پيش از سوی مديران مسئول مطبوعات به نماينده آنها در هيات نظارت بر مطبوعات برگزيده شد.

ماه گذشته به دنبال درگيری محسنی اژه ای نماينده قوه قضاييه در هيات نظارت بر مطبوعات با عيسی سحرخيز که منجر به مجروح شدن وی شد، با شکايت آقای سحرخيز پرونده ای برای رييس دادگاه ويژه روحانيت و سرپرست سال های جنجالی مجتمع قضائی کارکنان دولت [که احکام مربوط به توقيف نزديک به صد نشريه اصلاح طلب و دستگيری حدود پنجاه روزنامه نگار از سوی شعبات آن صادر گرديد] گشوده شد که در نوع خود نادر بود.

توقيف نشريه آفتاب و به محاکمه فراخوانده شدن عيسی سحرخيز نماينده منتخب مديران مسوول در هيات نظارت بر مطبوعات، کوتاه مدتی بعد از آن اتفاق می افتد که دوران کار علی مزروعی نماينده منتخب مجلس در هيات نظارت بر مطبوعات هم با پايان دوره نمايندگيش پايان پذيرفته و جای او به يکی از نمايندگان محافظه کار مجلس هفتم داده شده است.

سابقه برخورد با نشريه آفتاب

سال گذشته نشريه آفتاب به خاطر درج مطلبی با عنوان "زندگی به همه چيز شرف دارد" که موجب شکايت مدعی العموم و محاکمه اين نشريه نيز شد، اخطار گرفت و به مدير آن اينگونه اعلام شد: "ضمن ابلاغ اخطار نهايی هيات نظارت بر مطبوعات اميدواريم با بهره‌مندی از مشاوران دلسوز، از درج مطالب غير کارشناسی پرهيز نموده و در جهت افزايش عقلانيت، حفظ ارزش‌های والای اسلامی و تثبيت نظام مقدس جمهوری اسلامی تلاش بيشتری مبذول فرمايند."

از پنج ماه پيش و همزمان با اعلام پيروزی محافظه کاران در انتخابات مجلس و خارج شدن اصلاح طلبان از قوه قانونگذاری که با رد گسترده صلاحيت آنها توسط شورای نگهبان عملی شد، بسياری از ناظران پيش بينی می کردند که فضای موجود اطلاع رسانی نيز محدودتر خواهد شد

اين همان اخطاری است که در حکم تازه، به عنوان "سابقه توهين به بنيادگذار جمهوری اسلامی که هيات منصفه هم در آن مورد وی را مجرم شناخته " از آن نام برده شده است.

در حکم تازه که روز شنبه 10 ژوئيه منتشر شد، اشاره شده که "نظر به خروج از رسالت مطبوعاتی خصوصا ماده ‌٢ قانون مطبوعات و تبصره ذيل آن و علی‌رغم تذکرات عديده و اقدامات قضايی انجام گرفته، با انتشار مطالبی که در قانون مطبوعات جرم تلقی شده خصوصا فصل چهارم آن (حدود مطبوعات)، به نقض بندهای ‌٨ و ‌١١ و ‌١٢ از ماده‌ی ‌٦ قانون مرقوم پرداخته است لذا مستندا به مواد ‌٢٧ و ‌٣٠ قانون مطبوعات و اصل ‌٢٤ و بند پنجم از اصل ‌١٥٦ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و بند (و) ماده ‌٣ قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کيفری" دستور توقيف موقت نشريه آفتاب صادر شده است.

سرقت دفتر مدير نشريه آفتاب

آخرين جنجالی که هفته گذشته پيرامون عيسی سحرخيز برپا شد مربوط می شد به سرقتی که در دفتر وی اتفاق افتاد و او در پی آن در مصاحبه ای اعلام داشت که اين سرقت را با توجه به مدارک و اسنادی که ربوده شده، عادی تلقی نمی کند و از دستگاه های امنيتی می خواهد تا پيرامون آن به تحقيق بپردازند.

هفته گذشته همزمان با انتشار شماره ۳۵ نشريه آفتاب، روزنامه های تندرو و وابسته به محافظه کاران به انتقاد از مطالب منتشر شده در آن پرداخته و آفتاب را نشريه ای ضد انقلابی خوانده بودند.

کاهش تحمل محافظه کاران

اما ورای ماده های متعددی که در حکم صادره از سوی دادسرای کارکنان دولت و رسانه ها، در حکم توقيف آفتاب ذکر شده، توقيف موقت آفتاب، آخرين نشريه تئوريک متعلق به روشنفکران دينی، بيش از هرچيز نشانه ای از کاهش آستانه تحمل حکومت و محافظه کاران مسلط بر نهادهای مختلف، دربرابر انتقاد و انعکاس صدای نوانديشان دينی تلقی شده است.

تصميمی که در سال های گذشته با توقيف نشرياتی مانند کيان، راه نو، عصرنو و ايران فردا آغاز شده بود و به گفته ناظران عملا چيزی از نشريات جدی و تئوريک که مقالاتی از دکتر عبدالکريم سروش، محسن کديور، محمد مجتهد شبستری و مانند آنها در آن منتشر می شود باقی نگذاشت، نشان دهنده آن است که علاوه بر نشريات پرتيراژ و عمومی، تحملی برای نشريات نحبه گرا و کم تيراژ هم باقی نمانده است.

محدوديت فضای اطلاع رسانی

از پنج ماه پيش و همزمان با اعلام پيروزی محافظه کاران در انتخابات مجلس و خارج شدن اصلاح طلبان از قوه قانونگذاری که با رد گسترده صلاحيت آنها توسط شورای نگهبان عملی شد، بسياری از ناظران پيش بينی می کردند که فضای موجود اطلاع رسانی نيز محدودتر خواهد شد.

سئوالی که اينک مطرح می شود اين است که آيا توقيف موقت که در عمل به معنای توقيف هميشگی نشريات هوادار اصلاحت است، باز هم ادامه می يابد و گريبان دوسه روزنامه باقی مانده را که با احتياط اين راه را دنبال می کنند، خواهد گرفت.

گرچه از هم اکنون هم می توان گفت وعده ای که برخی محافظه کاران داده بودند تا فضای سياسی را به دوران قبل از دوم خرداد برگردانند دست کم در مورد وسايل ارتباط جمعی، تا اندازه زيادی به عمل نزديک شده است.

 
 
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران